Regulamin

 

Warto zapoznać się z regulaminem Parku. Pole Mokotowskie jest jednym z czterech parków w Warszawie, gdzie można rozpalać grilla, pod warunkiem że nie zakłóca on spokoju innym.

Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1. spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie parku w stanie nietrzeźwym
2. zaśmiecania terenu
3. niszczenia roślinności
4. niszczenia urządzeń parkowych (takich jak: ławki, ogrodzenia, kosze na śmieci), rzeźb, pomników, urządzeń zabawowych
5. wyprowadzania psów bez smyczy i bez kagańca
6. pozostawiania psich odchodów na trawnikach i alejkach (psie odchody można wrzucać do wszystkich koszy)
7. kąpania psów w zbiornikach wodnych
8. palenia ognisk
9. jeżdżenia rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników parku
10. wjazdu do parku pojazdami mechanicznymi
11. prowadzenia działalności handlowej

REKLAMAWypoczynek hel